Projektet - Bidrag
Kolyma: Det hvide krematorium
Bidrag til projektet
Din støtte er vigtig for at kunne vedligeholde denne hjemmeside og for at kunne fortsætte udforskningen af Kolymas historie. Siden her er gratis, men du kunne f.eks. yde et bidrag, som du ellers ville give for at købe et magasin i løssalg. Ethvert bidrag hjælper.

Bemærk, at der er ikke tale om bidrag til en anerkendt, velgørende organisation eller tilsvarende, men alene, at at du kan yde en donation til Jens Alstrups fortsatte research, så disse sider kan blive vedligeholdt og udbygget. Donationer er således ikke fradragsberettigede.

Bidrag kan ydes via PayPal eller med kreditkort (også via PayPal) (klik evt. her for instruktioner):

Du kan hjælpe
www.gulag.dk
Alternativt, kunne du booke et spændende foredrag om Kolymas historie, hvor der indgår filmklip, musik og fortællinger om livet fra lejrene. Klik på banneret.
Hvad går pengene til?

Bidrag er frivillig betaling for brug af www.gulag.dk og bliver brugt til at vedligeholde og udbygge sidens indhold, herunder Jens Alstrups fortsatte research i Kolyma.

Hvis bidragene overstiger projektets behov for midler, så vil overskuddet blive doneret til Memorials humanitære støtte til ofrene fra GULAG og organisationens arbejde for menneskerettighederne i Rusland. Hvis forholdene forværres yderligere i Rusland og midler ikke kan overføres til Memorial, så vil det eventuelle overskud blive givet til andre organisationer, der støtter menneskerettighederne i Rusland.

Din støtte er vigtig!

Snart er vidnerne fra Stalins arbejdslejre ikke længere i blandt os. Hundredetusinder af ofre og vagter er med tiden blevet decimeret til nogle få hundrede personer spredt ud over hele verden. Det gør udforskningen af Kolymas historie kostbar og det haster. Samtidigt her med, har det nuværende politiske system i Rusland i praksis hindret fortsættelsen af store dele af udforskningen af denne tragiske del af verdenshistorien.

Hvis du ønsker at støtte på anden måde, end ved at yde bidrag via PayPal, er du meget velkommen til at kontakte mig via email (Link). Andre måder kan være arrangementer med foredrag (Link), bestilling af udstilling, sponsorat eller på anden måde.

Har du en hjemmeside, kan du f.eks. linke til www.gulag.dk. Du kan evt. hente et af de mange flashbannere, som du han hente her på siderne: Link

På forhånd tak for din støtte.

Næste: Projektbeskrivelse

Du er velkommen til at kontakte Jens Alstrup på info@siberia.dk