Projektet - Støtteerklæringer
Kolyma: Det hvide krematorium
Støtteerklæringer
Mogens Lykketoft, tidl. udenrigsminister, M.F. soc.:

"Forskning i Den Kolde krig har i de senere år haft stor bevågenhed i Danmark. Jeg mener, at Jens Alstrups projekt ville være en meget værdifuld del af denne forskning, og at det er vigtigt at give midler til Alstrups research."

Aljona Kozlova, leder af Memorials arkiv

"Jeg håber du vil få støtte til dit projekt. Det kan virkeligt blive meget interessant. ... Vi er især interesseret i dit samarbejde med Dobroflot (FESCO). ... Desværre er vi ikke selv i stand til at gennemføre dette arbejde.” . Memorial er en NGO i Rusland til dokumentation af Sovjetunionens forbrydelser og støtte for nutidens ofre for undertrykkelse."

Poul Henrik Westh, Redaktionschef, Borgens Forlag

"... med din interesse ikke bare i landet og befolkningen og selve rejsen, men i stigende grad også historien, som i disse år ser en helt ny dimension udfoldet i forskning og ikke mindst i popularisering, har du alle kort på hånden til at give, ikke blot en fængslende beskrivelse, men også et nuanceret nysyn på forhold, som trodser enhver forestilling, og som kan pege fremad for vores forståelse af, hvor vi er på vej hen."

Stanislaw Kowalsky, tidl. politisk fange i Kolyma

Pens. polsk/amerikansk histo-riker, veteran fra den polske hær (1939) og D-Dagen (1944), politisk fange i Kolyma 1939-1943: "Jeg tror Jens Alstrups projekt vil blive et værdifuldt bidrag til denne forskning, og det er vigtigt at støtte det med alle til rådighed stående midler."

Anonym, tidligere højtstående officer i lejrsystemet (ikke GULAG)

(identiteten er kendt af forfatteren): "Du skal have dette materiale (org. dokumenter fra politiarkivet vedr. Kolyma under stalintiden), fordi der er ingen andre, der interesserer sig for denne del af historien (fange-vogternes og administrationens rolle i undertrykkelsessystemet). ... Jeg vil gerne hjælpe dig med at finde mere information."

Jæger med på tur til uranminerne

"Jens, nu er du på vej til at få nogle billeder, som ingen andre har (midt i en snestorm). Alle andre kommer her kun om sommeren eller lige efter den første sne. Andre kan måske ikke se forskel på billederne, men det kan vi!"

Elev fra Sorø Akademi (gymnasiet)

"Tak for et spændende og informativt foredrag på Akademiet i dag. Jeg er selv ret optaget af emnet, men nåede ikke lige at få fat i dig, da jeg var ret sulten. Det var rart at høre en anden - og for mig mere troværdig - udlægning af emnet end f.eks. ... kommer med. Fortsæt endelig dit gode arbejde med at grave i arkiver osv."

Medarbejder ved Den Katolske Kirke i Magadan

"Han (overlevende fra uranminerne) har fortalt meget mere, end han nogensinde har fortalt os". "Der kommer så mange, som vil tale med de sidste overlevende, men jeg beskytter dem. Men du har gjort et seriøst stykke arbejde og vi vil gerne hjælpe dig og opfordre dem (de tidligere fanger) til at tale med dig."

Næste: Om Jens Alstrup