Kolyma - Tiden før Dalstroj
Kolyma: Det hvide krematorium
Tiden før Dalstroj
Den russiske borgerkrig, 1917-1924
I en årbog over mineralforekomster i Rusland i 1880'erne blev Kolyma beskrevet som et område unden nogen forekomster af betydning. Bortset fra nogle få tusinde oprindelige folk var området stort set ubebeboet. Arealet var større end hele Frankrig.

De oprindelige folk var rensdyrfolk, både bofaste (evener) og nomader (jukagier og tjuktier), og fiskere. Ved sjældne lejlig-heder brugte russiske fiskere Nageevobugten som læ for de mange voldsomme storme, der så ofte er i Det Okhoniske Hav syd for det moderne Magadan, men ellers lå regionen øde hen og var frygtet for sit ekstreme klima.

Det første guldfund

I slutningen af 1800-tallet, havde man gjort store guldfund i Jakutien, og i 1910 tog en guldgraver ved navn Boris, af sted en enkelt sommer til Kolyma eller rettere, det antager man. Boris, som vi kun kender fornavnet på, kom tilbage med store guldfund, som han indsatte i banken i Jakutsk.

Kollegaerne var naturligvist ved at revne af nysgerrighed over positionen af fundet, men Boris sagde ikke noget. Først troede de, at han før eller siden ville tale over sig, men Boris forholdt sig tavs. Til sidst opgav kollegaerne og nåede frem til den konklusion, at Boris havde været i en helt anden region, og at der ikke var noget at finde i Kolyma. Alt hvad der er tilbage af Boris i dag, er legenden, men så vidt jeg er orienteret fra de lokale historikere, så er legenden ikke for alvor undersøgt.

Det første sikre fund

I 1922 tabte De Hvide styrker mod Den Røde Hær i Russisk Fjernøsten og den slagne hær trak sig tilbage mod Vladivostok. En af officererne fra denne hær flygtede til området ved Ust Nera (min antagelse) for at opholde sig der en tid, til han senere kunne vende tilbage, uden det ville få fatale konsekvenser for ham.

På sit ophold fandt han store fund af platin (som findes ved Ust Nera og ikke ved Kolyma) og guld og i forventing om, at disse fund kunne redde ham en amnesti, så han kan forblive i Rusland, tog han til Jakutsk og afleverede sit fund til banken i byen og overgav sig til det ny styre. Bortset fra sit navn, Nikolajev og hans fund ved vi ikke hvad der skete med ham. Der var faktisk hvide officerer, der fik amnesti, men det var en absolut undtagelse. Man har ikke aktivt søgt efter hans skæbne, men hans gerning var af en sådan karakter, at vi sandsynligvist ville kende mere til ham i dag, hvis han havde undgået henrettelse.

De hvide styrker afbilledet i kamp mod de røde i et sidste stort slag, før den organiserede modstand mod bolsjevikkerne måtte opgives og Blüchers regering, der var støttet af japanerne og amerikanerne, måtte flygte til Vladivostok. En af officererne fra dette slag flygtede til Kolyma, og her fandt han store guldfund. Maleri venligst stillet til rådighed af Khabarovsks regionale museum.
Guldgraver i Kolyma
En guldgraver ved Kolyma i de tidligste dage. Den allerførste (der findes ikke noget billede af ham) hed "Boris", og han fandt store guldfund i 1910, og han var helt alene på sin rejse. Foto venligst stillet til rådighed af Memorial, Moskva.
Guldgravere til hest i Kolyma
Billede fra 10 års jubilæumsudgaven af Magadanskaja Pravda, der angiveligt skulle vise nogle af de oprindelige guldgravere på vej gennem Kolymaområdet. Venligst stillet til rådighed af Memorial, Moskva.
Den første bebyggelse

I disse tidlige år, havde styret i Moskva hænderne fulde med at overleve, men der blev etableret en frivillig indsats for at udnytte guldfundet. Guldgraverne skulle kortlægge Kolymaområdet, anlægge en by og forbinde den med en vej til kysten til byen Okhotsk. "Byen" blev kaldt Boriskin, til ære for den første guldgraver i området, og den blev ikke større end omkring 100 mennesker. "Vejen" var stort set kun en dyreveksel, og den kunne kun benyttes af heste og mulddyr.

I forbindelse med kortlægningen af området opdagede man i 1925 en helt ukendt bjergkæde, Tjerskijbjergene, opkaldt efter en polsk geolog, der var i tvungent eksil i Jakutien i zartiden. Det blev den sidste bjergkæde, som den europæiske "civilisation" fandt på den beboede del af vores klode.

Konvoj på vej til Magadan
Billede fra 10 års jubilæumsud-gaven af Magadanskaja Pravda, der skulle vise den første damp-skibsekspedition til Nageevobug-ten, i 1928 hvor byen Magadan senere bliver anlagt. Venligst stillet til rådighed af Memorial, Moskva.
Store nye planer

Opgaven var alt for stor for de få frivillige, og i 1928 blev forsøget lukket ned og erstattet med en stor direkte statsstyret kortlægning af Kolyma. Ekspeditionen bestod af en isbryder og to dampere, som var fyldt med geologer, kartografer og hjælpere. Nu skulle ressourcerne i Kolyma for alvor kortlægges og tages i brug. Der omtales ikke noget om fanger på denne ekspedition, men næste fase handlede stort set kun om fanger.

Næste: Dalstrois første år