GULAG - GULAGs oprindelse
Kolyma: Det hvide krematorium
GULAGs oprindelse
morgensamling på Solovkiklosteret
Sjældent har noget styre så hurtigt iværksat sit politiske undertrykkelsessystem, som det Lenin indførte i 1917. Revolutionen fandt sted 4. november 1917, og Feliks Dzerzhinski var straks efter i gang med at undertrykke den "borgerlige" presse. Den 8. december 1917 blev det hemmelige politi, Tjekkaen, officielt etableret under ledelse af Dzerzhinski ("Iron Felix").

Aleksander Solzhenitsyn anfører i sit store værk "GULAG Ø-Havet", at i 1919 havde styret myrdet flere politiske modstandere, end Romanoverne (zarernes sidste dynasti) gjorde over 300 års regeringstid. Endvidere, fortsatte Solzhenitsyn, havde Rusland flere fanger end resten af verden tilsammen.

Morgensamling i Solovki-klosteret i kvindeafde-lingen, ca. 1924. Soldaterne benyttede endnu de karakteristiske rødgardisthuer. Der var endnu ikke indført systematisk tvangsarbejde for de politiske fanger, men det var her det først blev indført med metoden: Madrationer i henhold til opfyldelse af arbejds-normer. Blyantstegning af anonym fange, som forfattede den lille bog "Red Gaols".
Russian Timber - rapport om arbejdslejre
N. Krylenko: Safeguarding public socialist property
Til venstre: Den helt uantagelige rapport fra en britisk arbejdsgiverforening. Den må være oplevet som en enorm propagandasejr for Tjekkaen (det hemmelige politi). En ting er sikkert, nutiden har intet lært af denne rapport, som er grænsende til at gøre forfatterne direkte medskyldige i forbrydelserne.

Til højre: En af Krylenkos pamfletter, der udkom i vesten. Der er ikke mange tilbage. Dels var det ikke noget, som demokrater ønskede at have stående i deres bogreoler, og dels faldt Krylenko i unåde og blev henrettet i Moskva i 1938. Her efter var Krylenkos udgivelser heller ikke et materiale, som kommunisterne ønskede at gemme. I denne pamflet forsvarede Krylenko den røde terror, som han senere selv blev offer for.

Styrkeprøven

Den første store lejr for politiske fanger, var Solovkiklosteret. Organisationens akronym var "SLUN", hvilket betyder elefant på russisk. Udgangspunktet var de gamle regler fra zartiden, men gradvist sænkede man madrationerne, begrænsede mængden af post osv. Fangerne begyndte at sultestrejke, hvilket havde en helt særlig betydning i Rusland, da det netop var det "våben", som bolsjevikkerne selv havde brugt mod zarstyret, men efter et par taktiske indrømmelser de første år, blev styret immumt også over for sultestrejker. Sultestrejker blev brugt mod styret helt op til starten af 1980'erne og det er i brug igen i dag i Putins Rusland.

I 1924 udkom en bog i vesten, som indeholdt breve fra de politiske fanger, især fra tømmerlejrene omkring Kotlas (hvor det rigtige GULAG for første gang fik sit navn) og Solovki. Det rejste en storm af protester i den frie verden og krav om boykot af russisk tømmer. Bl.a. Winston Churchill har været omtalt som en af drivkrafterne i denne bevægelse, men det har jeg ikke fundet dokumentation for.

I stedet for at gå på tilbagetog valgte Sovjetunionen at erkende, hvad enhver kunne se eksistensen af. I stedet for talte man om GULAGs fortræffeligheder. Her lod man ikke stakkels fanger rådne op i elendighed, udtalte Justitskommisæren Krylenko. Nej, her lod man fangerne få lov til at arbejde for fællesskabet, og gennem ærligt arbejde lod man dem opnå at blive nye forbedrede mennesker i arbejderstaten.

Den britiske tømmerfederation (arbejdsgiverforening) sendte to journalister til Kotlas og deres rapport var læsning, man kun kan fordømme. Rapportens indhold viser, at de gjorde absolut intet for at indhente information, andet end den de blev forelagt af systemet. De konkluderede i deres rapport, at forholdene i Kotlas var bedre end i frie tømmerforetagender i Canada, og man anførte, at antallet af fanger var stærkt overdrevet, "fordi så mange fanger ville have fjernet al skov i hele Sovjetunionen". Noget sådan kunne man have forventet af rabiate kommunister, men at folk, der kaldte sig for demokrater, kunne konkludere sådan, er oprørende selv så mange år efter.

Hvad betyder "GULAG"?

Det står for "Glavnoe Upravlenie Ispravitelno-Trudovykh Lagerej i kolonij", altså "Centraladministrationen for genopdragelses- og arbejdslejre og kolonier". Egentligt er det blot en fortsættelse af systemet fra SLUN, men det fik sit navn i Kotlas nord for Moskva med en ordre i 1928. Herefter fik lejrsystemet dette navn for hele slaveimperiet, og det blev styret af organisationen GPU, hvorunder også Kolyma (eller Dalstroi) kom til at høre ind under, i det mindste officielt, da det kan fastslås at Dalstroi i nogle tilfælde fik direktiver fra Stalin personligt.

Næste: Stormprojekter