Foredrag - Foredrag til skoler
Kolyma: Det hvide krematorium
Foredrag til skoler og gymnasier
Et aktuelt emne for skoler og gymnasier

Kolyma handler om demokrati, eller rettere, om hvorfor, det er så vigtigt at fastholde demokratiet og derfor er det så vigtigt at mindes de mange ofre. Desværre er emnet sørgeligt aktuelt, så længe der er folk, som prøver at påtvinge sine omgivelser en påstået "sandhed" baseret på religion eller ideologi.

Der er et klart politisk budskab i min fortælling, men budskabet er ikke partipolitisk eller religiøst. Nej, det er tolerancens budskab.

Et foredrag om Kolyma

Foredraget til skoler og gymnasier er i to versioner. Den første version kan stå alene og her bruger jeg den første halve time til at fortælle om Kolymas historie og om situationen i Sovjetunionen fra 1917 til 1991. I den anden halvdel går jeg ind på nogle konkrete skæbner fra lejrsystemet. Skæbnerne omfatter både ofre og bødler, da jeg er en af de eneste i verden, for hvem det er lykkedes at få nogle af de gamle vagtfolk i tale.

I den anden version af foredraget, har eleverne på forhånd gennemgået Kolymas historie fra det kompendium jeg har fremstillet i samarbejde med hhv. en folkeskolelærer og en gymnasielærer. Her er der langt mere tid til at gå ind på flere personskildringer og også om min egen motivation, til at blive researcher for menneskerettighedsorganisationen Memorial.

Der bliver afsat ekstra tid til diskussion med gymnasieeleverne.

Foredragets form

I foredraget indgår et stort antal historiske billeder fra de faktiske begivenheder i 1930'erne, 40'erne og 50'erne og der er flere af de meget sjældne billeder af arbejdssituationer fra arbejdslejrene. Her til er der billeder og video fra min vinterekspedition i området i 2007.

Næste: Emnedag

Den sovjetiske virkelighed, sådan som den blev erindret af en ukendt fange. Sammenlignet med en nazistisk dødslejr, ser det næsten fredeligt ud. Tegningen er venligst stillet til rådighed af Memorial.
Her kan hente et postkort til skoler om mit foredrag (klik på billedet). Du må meget gerne sende det videre til kollegaer på skoler og gymnasier.